Tham gia chương trình giải trí ai ngờ bị địt

262 views
|
Share

Tham gia chương trình giải trí ai ngờ bị địt. Tôi đang đi trên đường thì đường một người cầm mic đến mời tham gia trò chơi gái gọi, nếu tôi gạ được ai đồng ý đi thì cô sẽ được 1000$ nghe thấy nguồn tiền từ trên trời rơi xuống tôi đống ý ngay lập tức, nhưng họ bắt tôi phải cởi ít quần áo cho hở hang mới được bắt đầu cuộc chơi tôi cũng đồng ý.

Tôi đứng ngoài đường ai đi qua tôi cũng gạ gẫm nhưng không hiểu tại sao mà ai cũng từ chối khó chịu vì không được tiền nên tôi đã cởi áo con trước trốn đông người gạ và cuối cùng đã thành công nhưng..